2016. október 6., csütörtök

VAS NÉPE


 Iskolánk tanulóiról láthattunk képeket a Vas Népében. A cikk a várható időjárásról szól.
Az biztos, itt az ősz!
Forrás:
http://vaol.hu/hirek/tiz-fok-lehet-szombathelyen-es-az-lesz-a-maximum-1792474

2016. október 5., szerda

Október 6.        Históriás ének az aradi vértanukrólJaj, de búsan süt az őszi nap sugára,
Az aradi vártömlöcnek ablakára.
Szánja azt a tizenhárom magyar vitézt,
Ki a tömlöc fenekén a halálra kész.

A magyarnál volt mindegyik generális,
Diadalmas győzedelmes száz csatán is.
Bátran néztek szeme közé a halálnak,
Hiszen véle szemközt, nemcsak egyszer álltak.

Uramfia, az ítélet akasztófa,
Mintha gyáva útonállók lettek volna.
Mintha nem volnának méltók egy lövésre,
Katonához férfiúhoz illő végre.

Jaj, de boldog, kit először nevezének,
Hogy a halált legelőször ő lelné meg.
Jaj, de bezzeg, kit végsőnek hagynak hátra,
Bajtársai szenvedését végigvárja.

Damjanichot hagyták végső vértanúnak,
Hogy érezze terhét, kínját a bosszúnak.
Kegyetlenül haragszik rá minden német,
Számtalanszor földig verte őkelméket.

Ott áll köztük mankójára támaszkodva,
Mint egy dűlőfélben levő templom tornya.
Mint vad tigris, mely vas közé vagyon zárva,
Ingerkedő gyermeksereg játékára.

Körülnézett olyan hősen, olyan bátran,
Mintha volna honvédek közt a csatában.
Bajtársai mind ott függnek már előtte,
Ő is indul, ő is megyen jobb életre.

És megállt az akasztófa közelében,
Megöleli, megcsókolja keservében.
Isten hozzád szabadságom keresztfája,
Rajtad halok meg hazámért nem hiába.

Sürög-forog már a hóhér a kötéllel,
Számolni egy magyar vitéz életével.
Damjanich meg így kiált fel nyugalmában,
Vigyázz fattyú, fel ne borzold a szakállam!

Aradi vár, aradi vár, halál völgye,
Híres-neves magyar hősök temetője.
Teremjenek határidon vérvirágok,
Felejthetetlen legyen az ő halálok.


Forrás:     http://folkradio.hu/radio/album/felvetel/1346/historias_enek_az_aradi_vertanukrol
Emlékező műsor az iskola aulájában, okt. 6-án 1. órában.


Állatok Világnapja


DÖK Közgyűlés

2016. szeptember 26-án megtartottuk hagyományos Diákközgyűlést, melyen megválasztottuk az új tisztségviselőket, megismerkedhettek a diákok a 2016/17-es év munkatervével.

Takarítási Világnap- szeptember 30

Iskolánk szervezésében megvalósuló hagyományos "őszi szemétszüret"- szemétgyűjtési akción vettek részt iskolánk tanulói.