2018. május 28., hétfő

Zenés délután

2016. május 24- én került megrendezésre a hagyománnyá vált örömzenélés.  Flóra Károlyné szervezésében hangszeresek és énekesek bemutatkozására van lehetőség ezen a délutánon. Az iskolában tanuló zeneiskolások Csenge Julianna (hegedű), Krizsán Levenete (kürt), valamint egykori tanítványok Krizsán Anna (oboa), Bozi Violetta (hegedű) mutatkoztak be. Az iskola furulyásai egyénileg és csoportosan is zenéltek. A 2. osztályosok kisebb csoportokat alkotva énekléssel is szórakoztatták a jelenlevőket. Bencsik Renáta szólója mindenkit lenyűgözött. Várhelyi Zoltán irányításával a  Rumi Rigók és a Plectrum gitárklub fellépése zárta a napot.
2018. május 17., csütörtök

Meghívó


Madarak és fák napja

"A madarak és fák napjának célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság  természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse. Időpontja a hatályos természetvédelmi törvény szerint minden év május 10-e. A hagyomány immáron több mint százéves. Megszervezésének közvetlen előzménye a hasznos  madarak védelme érdekében1902-ben kötött párizsi egyezmény, mely után Chernel István ornitológus  még ebben az évben megszervezte az első madarak és fák napját. Az esemény iskolai keretek közé az Apponyi Albert  vallási- és közoktatásügyi miniszter által 26.120/1906 számon kiadott rendelet által került, melynek értelmében az elemi népiskolákban minden év májusában vagy júniusában kellett “természetvédő” és “erkölcsnemesítő” szellemben méltatni a Madarak és Fák Napját."

Forrás:  https://hu.wikipedia.org/wiki/Madarak_%C3%A9s_f%C3%A1k_napja

 Iskolánk tanulói kerékpártúrák és gyalogtúrák keretében látogatták meg a természetet.

Ritmusra csillogó szempárok Rumban


 

"A Rumi Rigók dalos csalogányként meséltek fogyatékkal élő társaik fészkében, a zene, a művészet szépségeiről, értelméről. A résztvevő gyermekek és az őket gitáron kísérő felnőttek megtapasztalták az előadás során, hogy a zene mennyire érzékennyé tesz és képes láttatni minden emberben a csodát. 

A Művelődési Intézet által meghirdetett „135+1=A jövő zenéje” című program lehetőséget teremtett Rumban egy nemrégiben alakult énekkar közösségének megerősödésére, a művészeti vezető szakmai fejlődésére és a zene értelmének új aspektusból való megismerésére.
A 21 kislány, valamint a 4 gitáros a hosszú próbák során összeszokott, új dallamokat tanult. Szüleik terveket kezdtek szövögetni a közös élmények megvalósítása, valamint a kisdiákok kompetenciáinak fejlesztése érdekében.


A záróprogramon előadott Várhelyi Zoltán által szerzett, az ifjak nyelvére fordított mű minden sora fontos útravaló a fiatalok „batyujában”.
„Ne mulassz el egyetlen alkalmat sem, mikor másokkal együtt zenélhetsz!” – talán ezt az intelmet énekelték leghangosabban a Rumi Rigók, s velük együtt a közönség.
 A „Ki a jó zenész?” kérdésre számtalan választ foglalt hangjegyekbe Kodály Zoltán után Várhelyi Zoltán. A legmarkánsabb összefoglalás így hangzott: „Az vagy, ha a zene nemcsak ujjaidban, hanem fejedben és szívedben is lakozik.”
 Az igazi örömzenélésben kicsúcsosodó délután legfőbb mondanivalója mégis az volt, hogy „a népdal a legszebb dallamok kincsesbányája, általuk megismered a népek jellemét”.

Éles Krisztina"Forrás:
  https://kozossegimuvelodes.hu/megyei-iroda-hir/ritmusra-csillogo-szemparok-rumban/

2018. május 3., csütörtök

Rumi Rigók

A Vas megyei település Rumi Rigók elnevezésű gyermekkara 2017 tavaszán alakult. Az iskola  diákjaiból álló énekkarral Várhelyi Zoltán, Ágfalvi Ferencné és Gyurkóné Kirizs Erika foglalkozik.
A  kórus munkájáról  a Művelődési Intézet honlapján is megjelent egy cikk.

Forrás:  https://kozossegimuvelodes.hu/megyei-iroda-hir/a-rumi-rigok-kodalyrol-dalolnak/