2024. május 16., csütörtök

Zenés délután

 
Flóra Károlyné, Judit néni szervezésében hallhatuk iskolánk tanulóinak zenés- énekes előadását.
Lázár Ervin Program - 1. osztály (2024. május 8.)

 Az 1. osztályos tanulók a Mesebolt Bábszínház Királyok könyve című előadás sorozatból a Kun Béláról szóló történetet nézhették meg, majd kézműves foglkozáson koronázási palástot készítettek.

Fenntarthatósági témahét

 ----Az országos Te szedd programhoz kapcsolódva minden osztály részt vett a faluban szemétgyűjtésen.
-----Iskolánk szelektív hulladékgyűjtést fontosnak tartja. Idei évben kiemlten az elem és sütőolaj gyűjtésére hívtuk fel a tanulók figyelmét.
Az idei tanév elemgyűjtő versenyét alsó tagozatban az 1. osztály nyerte, a 2. és a 4. osztály hasonló mennyiséget gyűjtött. A felső tagozatosok közül a 8. osztály volt a legaktívabb.

-----Május 2-án "A természet szava" hallatszott a könyvtárban Grubánovits Katalin szervezésében.

-----Madarak és Fák napját minden osztály a természetben töltötte. A május 10-i pénteken gyalog vagy kerékpárral kerestek fel egy-egy kijelölt célállomást.


2024. április 9., kedd

Digitális témahét

Fontosnak tartom, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kapjon a digitális technológia oktatásban történő használata, a digitális készségek fejlesztése.

 2024. április 8-12. között kilencedik alkalommal kerül sor a Digitális Témahét megszervezésére, melynek projektgazdája a Belügyminisztérium, a program szakmai partnere az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány.

A Digitális Témahét kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése és a tantervi fejlesztési célok megvalósítása a technológia hatékony alkalmazásával pedagógiai projektekben. A Témahét további célja a digitális pedagógia elterjesztése, alkalmazásának elmélyítése annak érdekében, hogy a digitális kompetenciát alkotó készségek, képességek fejlesztése minden tantárgyban megvalósuljon. További cél, hogy a pedagógusok tudatos és biztonságos, alkotó és kreatív digitális eszközhasználatra épülő tanulási folyamatokat tervezzenek és valósítsanak meg.


Ebben a tanévben kiemelt témák: 
- a digitális állampolgárság; 
- a digitalizáció jelene és jövője; 
- a digitális technológia eszközei és alkalmazásai az oktatásban; 
- az algoritmikus gondolkodás és programozás mint az alkotás eszközei; 
- a mesterséges intelligencia jellemzői, lehetőségei, veszélyei; 
- digitális biztonság és digitális esélyteremtés.

Forrás: https://digitalistemahet.hu/

Író-olvasó találkozó

 2024. április 9-én 14.00 órai kezdettel a rumi könyvtárban Szombathelyi Noémi ismertette első kötét az iskola 3-4. osztályos tanulóinak. A gyermekek érdeklődéssel hallgatták az írónő előadását, mely számos kérdést vetett fel számukra, melyek természetesen nem maradtak megválaszolatlanul.

Köszönjük a mesés délutánt!"Köszöntelek a mesém birodalmában! Bizergő Pipparóza és Bizergő Nándini a becsületes nevünk, bizzencsek vagyunk. Hogy mik azok a bizzencsek? Apró lények, akik kavicsokban élnek. Nem vagyunk sem manók, sem tündérek. Külsőre hasonlítunk rátok, emberekre. Ti nem ismertek minket bizzencseket, így jött az ötlet, hogy leírjuk kalandjainkat. Zizergában élünk. Hol van Zizerga és miért ez a neve? Elmesélem nektek! Zizerga egy apró kavicsfalu egy hatalmas erdő közepében egy tisztáson. Az erdőben lévő égig érő tölgyfákon ősszel mindig megsárgul a levél. Mielőtt lehullanak a fáról, a szél ringatja, rázza őket. Ilyenkor olyan, mintha zizegne minden égig érő óriásnak a lombja. A zizergő erdőben lévő kavicsokba költöztek réges-régen a mi dédszüleink rokonai. Majd itt éltek a dédszüleink, nagyszüleink, szüleink és most mi is. Régen, a dédszüleink rokonai nevezték el a falut Zizergának...."


Forrás: https://www.libri.hu/konyv/szombathelyi_noemi.bizzencs-kalandok.html


2024. március 14., csütörtök

Kárpátalja- Indulj el egy úton

 

Kovács Vilmos: Verecke

 

Ez hát a hon… Ez irdatlan

hegyek közé szorult katlan.

S az út… Kígyó vedlett bőre.

Hány népet vitt temetőre.

S hozott engem, ezer éve,

Árpád török szava, vére

bélyegével homlokomon…

Szerzett ellen, vesztett rokon

átka hull rám, mint a rontás.

Perli-e még ezt a hont más?

 

Fenyő sussan, lombja lebben:

besenyő-nyíl a mellemben,

szakadékok; szakadt sebek,

útpor-felleg: megy a sereg,

elmegy, s engem hagynak sírnak…

Ágyékomból most fák nyílnak,

fényes szemem kivirágzik,

szájam havas vihart habzik,

 

málló szirtbe temessetek,

fejem alatt korhadt nyereg,

két lábamnál lócsont sárgul –

ősi jognak bizonyságul,

mert ez az út, kígyó bőre,

s kit nem vitt már temetőre,

s ki tudja még, kit hoz erre,

menni vele ölre, perre.

 
2024. március 11., hétfő

Húsvét

 Iskolánk tanulóit tojásdekorálásra hívjuk és a községi tojásgyűjtésre invitáljuk.


Elkészült  alkotások:


A 4. osztályos tanulók könyvtári foglalkozáson készült alkotásai:
A községi rendezvényre is vártuk a gyermekeket