2012. február 1., szerda

Interjú

ISKOLÁNK IGAZGATÓJÁVAL: KRAFT LÁSZLÓVAL


Mivel, hogyan érdemelte ki iskolánk az ökoiskola címet?

A fenntarthatóság elveinek, a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés oktatási intézményekben történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium közösen hozta létre az ökoiskola” címet, melyet pályázat útján nyerhetik el a közoktatási intézmények. Mi az elmúlt tanévben sikerrel pályáztunk erre a címre. Önértékelésünkben leírt tevékenységünkkel kiérdemeltük az ökoiskola besorolást, s 3 évig lehetünk ennek a címnek a büszke tulajdonosa. Ezt követően újabb pályázat benyújtásával nyerhetjük el ismét.


Ez valamiféle kitűntetésnek számít?

Mindenképpen. A cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerését szolgálja, melyek átgondoltan, intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti neveléssel.
A cím elnyerésének számos előnye is van. Az iskola megkülönböztető minőségjelzője ez, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést nyújt az iskola munkájáról a fenntartó számára is. A cím elnyerője az ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődését. Az ökoiskola hálózat iskolái nagyobb eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési, a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon.
A címet elnyerő iskola tanulói részt vehetnek a Vidékfejlesztési Minisztérium ökoiskoláknak szervezett környezet- és természetvédelmi tárgyú programjain, rendezvényein, versenyein, pályázatain.

Kötelezettségekkel jár-e az, hogy ökoiskola vagyunk? Ha igen, melyek ezek?

A címmel együtt bizony nemcsak kitűnő lehetőségekhez jutottunk, de igen komoly kötelezettségeket is vállaltunk magunkra. Az igazi feladat, munka csak most kezdődik mindannyiunk számára, ugyanis nagyon sok dologban meg kell felelnünk a környezetvédelmi szempontoknak, iskolai munkánkban, a mindennapi tanításban, tanulásban komolyabb szerepet kell kapnia a környezettudatos magatartásra való nevelésnek.
Tudjuk, az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze, az élhetőbb Föld megteremtésének esélye. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt, s mindennapi gyakorlattá teszik szűkebb és tágabb környezetünk védelmét. Ezen kell munkálkodnunk nekünk is.
Az ökoiskola a jövő iskolája. Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során. Iskolánkban szelektíven gyűjtjük a papírt, a műanyag palackokat, egyéb hulladékokat, hogy elősegítsük újrahasznosításukat, takarékoskodunk az elektromos energiával, külön gyűjtjük az elhasznált elemeket, zsebtelepeket, minden lehetséges módon óvjuk a bennünket körülvevő növény és állatvilágot, szépítjük környezetünket és még számos egyéb dolgot teszünk annak érdekében, hogy élhetőbb legyen környezetünk.

Igazgató úr szerint melyek azok a nevelési elvek, módszerek, amivel iskolánk tanulói jártasságot szereznek környezetünk védelmében?
Pedagógiai szinten iskolánk pedagógusai előnyben részesítik a komplex, valós élethez közel álló szituációkat, a tanulók tevékenykedtetését; az egyes tantárgyak felől a több tantárgyat átölelő, tantárgyközi kérdéskörök felé fordulnak; a passzív szabály és tudáselsajátítás helyett az aktív, a helyi környezetet felhasználó, a helyi környezetért való cselekvés közben történő tudásszerzésre helyezik a hangsúlyt.
Iskolánk törekedni fog arra, hogy az egész iskolai tevékenységünkre jellemző legyen a csapatmunka, hogy a társas élet szabályait a diákok felelős részvételével, tárgyalások során alakítsuk ki, s hogy az iskola külső kapcsolatai a kölcsönösség elve alapján alakuljanak, az iskola aktív alakítója, kezdeményezője is legyen ilyen jellegű kapcsolatoknak.
A technikai/gazdasági szinten iskolánkban igyekszünk takarékosan bánni az energiaforrásokkal, csökkenteni a hulladékok mennyiségét, az iskola külső belső környezetét esztétikusan alakítjuk, megteremtjük az egészséges iskolai élet feltételeit.
Mindezek megvalósításában kulcsszerepe van diákjainknak. Reméljük, hogy közös munkánk eredményeképpen környezettudatosan cselekvő állampolgárok kerülnek ki iskolánkból.                                                                                 
                                                                                         Piri Melinda 8.o.
                                                         
                                                          

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése